Operacja bariatryczna powikłania

Operacja bariatryczna – czy możliwe powikłania są warte ryzyka?

Strach przed zabiegiem chirurgicznym, nawet tym mało inwazyjnym, jest rzeczą naturalną. Pytania o związane z operacją bariatryczną powikłania każdy zaangażowany w procedurę lekarz słyszy zatem bardzo często. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku redukcji żołądka ryzyko wystąpienia pooperacyjnych powikłań jest niższe niż możliwość pojawienia się takich samych problemów zdrowotnych u pacjentów, którzy w ogóle nie zdecydują się na operację.

Poważne powikłania po przeprowadzeniu mankietowej resekcji żołądka, wyłączenia żołądkowego oraz pętlowego wyłączenia żołądkowo-jelitowego zdarzają się stosunkowo rzadko. Zabiegi te uznawane są zatem za względnie bezpieczne. Co najważniejsze, najgroźniejsze dla zdrowia skutki uboczne występują u mniej niż dwóch procent pacjentów.

Warto pamiętać również o tym, że powodzenie operacji zależy nie tylko od profesjonalnej pracy zespołu lekarzy, lecz także od podejścia samego pacjenta. W przypadku operacji bariatrycznej powikłania często wynikają bowiem z niestosowania się do zaleceń specjalistów, w tym przede wszystkim do planu dietetycznego. Niektórym pacjentom trudno jest przystosować się do nowej sytuacji, a wdrożenie nakazów związanych z początkowo dość ubogim jadłospisem wydaje im się niemożliwe. Powrót do złych nawyków sprzed operacji może całkowicie zniwelować pozytywne skutki jej przeprowadzenia. Bardzo ważna jest zatem akceptacja wszystkich zaleceń i motywacja do ich przestrzegania. W wielu przypadkach pomocna okazuje się konsultacja z psychologiem.

W przypadku mankietowej resekcji żołądka oraz innych operacji, których nadrzędnym celem jest walka z otyłością, należy skupić się przede wszystkim na pozytywnych efektach, bo są one dużo ważniejsze niż ewentualne skutki uboczne, które na ogół są stosunkowo niegroźne. Spadek masy ciała dla wielu oznacza samoakceptację, odzyskanie pewności siebie i wiary we własne możliwości. Pomyślny przebieg operacji oraz prawidłowa rekonwalescencja po mankietowej resekcji żołądka znacznie zmniejszają ponadto ryzyko wystąpienia chorób charakterystycznych dla osób otyłych, jak cukrzyca typu 2 czy zakrzepica żył.

Gorączka i inne powikłania po operacji bariatrycznej

Po operacji redukcji żołądka mogą pojawić się objawy ze strony układu pokarmowego, jak nudności czy wymioty. Stosowanie się do zaleceń lekarza i pozostawanie w stałym kontakcie ze specjalistami pozwoli jednak szybko wyeliminować te nieprzyjemne dolegliwości. Po przebytej mankietowej resekcji żołądka istnieje natomiast możliwość wystąpienia zgagi. Również ten objaw po czasie jednak ustępuje, pod warunkiem przestrzegania zasad ustalonych przez zespół medyczny. To właśnie dlatego tak ważne jest ścisłe stosowanie się do lekarskich wymogów. Płynna dieta w okresie rekonwalescencji być może nie zaspokoi w pełni kubków smakowych pacjenta, ale z pewnością przyspieszy powrót do zdrowia i zapobiegnie potencjalnym zagrożeniom.

Podwyższona temperatura lub gorączka po operacji bariatrycznej nie należy do częstych powikłań pooperacyjnych. Jeśli jednak wystąpi, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Objaw ten może bowiem świadczyć o pojawieniu się nieszczelności w wykonanych podczas operacji zespoleniach lub w miejscach zszycia. Jest to jedno z najpoważniejszych powikłań, które nie zdarzają się jednak często. Jeśli do nich dojdzie, potrzebna będzie kolejna operacja.

Konieczność usunięcia pęcherzyka żółciowego to jeden z ewentualnych skutków ubocznych, które występują po jakimś czasie od zabiegu. Najczęściej jest ona podyktowana pojawieniem się kamieni żółciowych. Te są z kolei spowodowane bardzo szybką utratą wagi, która jest naturalnym następstwem zmniejszenia żołądka. Jeżeli u pacjenta zostanie zatem zdiagnozowane realne zagrożenie wystąpienia kamicy żółciowej, usunięcie pęcherzyka żółciowego może okazać się niezbędne. Normalne funkcjonowanie bez tego narządu jest jednak jak najbardziej możliwe.

Operacja bariatryczna a ciąża

Ciąża jest jednym z czynników, który wyklucza przeprowadzenie operacji redukcji żołądka. Rezygnację z zabiegu powinny rozważyć również kobiety, które w najbliższych latach planują potomstwo. Lekarze nie zalecają powiększania rodziny przynajmniej w ciągu dwóch lat po przebytej operacji. Jeśli chcesz się zatem poddać operacji bariatrycznej, a planujesz zajście w ciążę, skonsultuj się z lekarzem, by wspólnie ustalić najlepszy z punktu widzenia Twojego zdrowia plan działania.

Operacja bariatryczna a ciąża

Kontakt

Chirurgiczne leczenie otyłości
bud. F, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
wejście przez Izbę Przyjęć Chirurgiczną, korytarzem w lewo, windą na I piętro
lub
wejście przez bud. H, od wejścia w prawo, korytarzem do końca, po lewej stronie: wejście do Kliniki

Sekretariat:
bud. F, II piętro, pok. 234
tel. 91 466 11 28
tel. 91 466 11 29
faks: 91 466 11 30
e-mail: bariatria@spsk2-szczecin.pl

Copyright © 2022 bariatria.spsk2-szczecin.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.